NDT/Bobath -lähestymistapa

NDT/Bobath -lähestymistapa

Helmipöllön fysioterapeutti on kouluttautunut NDT/Bobath -vauvaterapeutti. NDT eli Neurodevelopmental Treatment, Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu lähestymistapa, joka on lähtöisin 1940-luvulta. NDT/Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteista, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT/Bobath -lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä.

Yksi NDT/Bobath- lähestymistavan perusajatuksista on se, että yksilön lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa terapian keinoin. Tavoitteena on poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamien, yksilön toimintakykyä rajoittavien tekijöiden väheneminen, jotta yksilön on mahdollista toimia painovoimaa vastaan eri asennoissa ja tilanteissa. Näin liikkumiskyky monipuolistuu, havaintomotoriikka kehittyy ja toimintakyky edistyy. Jos yksilön toimintakykyä rajoittaa lihasjäykkyys, sitä helpotetaan. Jos taas liikettä on liikaa, yksilöä autetaan saavuttamaan säätelyä omiin liikkeisiinsä. Kasvu ja kehitys muuttavat lähestymistapoja niin että vauvan terapia on erilaista kuin päiväkoti-ikäisen tai koululaisen. Myös vaurion laajuus ja sen vaikutus kehon eri osiin määrittävät terapiaa ja harjoittelua.

NDT/Bobath -terapiassa on keskeistä se, että yksilön ongelmanratkaisukyky kehittyy, hän rohkaistuu liikkumaan, ja kyky toimia mahdollisimman normaalisti lisääntyy keskushermostovauriosta huolimatta.

Lähde: Suomen NDT -yhdistys

Lisätietoa aiheesta: www.ndt-yhdistys.fi


Takaisin palvelut sivulle

 

Scroll Up