Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistyminen.

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet määräytyvät asiakkaan omien tavoitteiden, voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja työskentelyssä korostuvat vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys. Asiakasta tuetaan ja kannustetaan ottamaan vastuuta kuntoutumisestaan, askel askeleelta. Tärkeää on, että asiakas oppii oman kehon kautta vaikuttamaan elämäänsä.

Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan kehon asentoihin, liikkumiseen ja hengitykseen liittyvien kokemusten, tunteiden ja ajatusten merkitys. Työvälineitä ovat esimerkiksi liike-, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, pehmytkudoskäsittelyt sekä vireystason säätelyä ja vuorovaikutusta vahvistavat harjoitukset. Harjoittelun myötä kehittyvät oman kehon ja kehon reaktioiden kokeminen, tunnistaminen ja hyväksyminen. Kehotietoisuuden lisääntyessä voi esimerkiksi löytää turvallisen kontaktin itseensä, oppia kivun, stressin ja työasentojen säätelyä tai vaihtoehtoisia tapoja liikkua.

Psykofyysisen fysioterapian arvioinnissa korostuu asiakkaan kokema muutos omassa kehossa ja elämässä. Asiakas voi kehon avulla tehtyjen oivallusten kautta löytää elämään uusia selviytymiskeinoja ja toimintamalleja.

Suosittelemme psykofyysistä fysioterapiaa ihmisille, joilla on:

  • Mielenterveyden ongelmia, esim. masennusta, syömishäiriöitä, ahdistusta tai ahdistuneisuushäiriöitä
  • Traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita
  • Pitkittyneitä kiputiloja
  • Stressioireita, jännittyneisyyttä tai uupumusta
  • Unihäiriöitä tai unettomuutta
  • Perusliikkumisen ja kehon tiedostamisen vaikeuksia
Kelan 2016 julkaisemassa arviointitutkimuksessa Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona on arvioitu soveltuvan Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Lähde: PSYFY, Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys

Helmipöllössä psykofyysisestä fysioterapiasta vastaa psykofyysisen fysioterapian koulutuksen suorittanut fysioterapeutti Katja Kaunismäki p. +358 44 530 7979 ja fysioterapeutti Minna Lehtinen p. +358 40 715 2621.

Takaisin palvelut sivulle