Vauvaterapia

Vauvaterapia

Vastasyntynyt vauva on aina ainutlaatuinen ja kehityksessään hämmästyttävä.

Toisinaan kehitys ei kuitenkaan etene kuten on odotettu. Vauvan motorinen kehitys voi olla viiveistä tai vauvalla voi olla havaittu kehityksellinen poikkeama. Tällöin kehityksen tueksi voidaan aloittaa vauvaterapia.

NDT/Bobath -vauvaterapia on nimenomaan vauvaikäisten fysioterapiaan erikoistunut lähestymistapa. Vauvaterapiassa havainnoidaan normaalia sensomotorista kehitystä ja sen poikkeavuuksia. Havainnoinnin pohjalta pyritään vaikuttamaan poikkeavaan lihasjänteyteen tai poikkeaviin tai yksipuolisiin liikemalleihin. Terapiassa vauva saa monipuolisia kokemuksia erilaisista asennoista ja liikkeistä ja tätä kautta sensomotorinen kehitys etenee. Vauvan keskushermosto ja aivot ovat hyvin mukautuvat, joten harjoittelu jo varhaisvaiheessa on erittäin tehokasta.

Vauvaterapian tavoitteena on siis edistää vauvan sensomotorista kehitystä liike- ja tuntokokemusten, vuorovaikutuksen ja leikin kautta sekä hoitotilanteissa ja vauvan käsittelyssä huomioitavien seikkojen avulla. Vauvaterapiassa vanhempien rooli on keskeinen, fysioterapeutin ohjatessa harjoitteita arjen toimintoihin kuten kantoasentoihin ja hoitotilanteisiin. Vauvaterapia toteutuu usein kotona vauvalle tutussa ympäristössä mutta myös Helmipöllön rauhalliset ja kodinomaiset tilat sopeutuvat hyvin vauvaterapian toteuttamiseen.

Vauvaterapiaan voi tulla itsemaksavana tai julkisen terveydenhuollon tai sairaalan lähettämänä. Maksajatahona voi olla HUS, Helsingin, Vantaan tai Keravan kaupunki, vakuutusyhtiö tai Kela.

Helmipöllön vauvaterapeutti on fysioterapeutti Jonna Huuhka-Jalonen p. 050 5630 413, joka on kouluttautunut NDT/Bobath -vauvaterapeutti.


Takaisin palvelut sivulle