Aikuisneurologinen fysioterapia

Aikuisneurologinen fysioterapia

Aikuisneurologinen fysioterapia on Helmipöllössä asiakaslähtöistä kuntoutusta, jonka pohjana on kuntoutujan tarpeet ja tavoitteet toimintakyvyn vahvistamiseksi. Aikuisneurologinen fysioterapeutti on kuntoutumisen asiantuntija, joka on kouluttautunut tunnistamaan ja kuntouttamaan neurologisten sairauksien aiheuttamia toimintakyvyn muutoksia. Aikuisilla toimintakykyä heikentäviä neurologisia sairauksia, jotka ovat vaikuttaneet heikentävästi kuntoutujan lihashermojärjestelmän säätelykykyyn ovat mm. MS-tauti, aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat halvaukset, Parkinson, CP-oireyhtymä, aivo- ja selkäydinvammat, harvinaiset neurologiset sairaudet ja erilaiset lihastaudit.

Aikuisneurologinen kuntoutus sisältää monipuolista kokonaisvaltaista harjoittelua (Bobath-lähestymistavan mukaisesti) kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden pohjalta luodun terapiasuunnitelman toteuttamiseksi, koti- tai vastaanottokäynteinä. Terapia alkaa terapeutin tekemällä kuntoutujan fyysisen toimintakyvyn arviolla sekä arjen vahvuuksien ja haasteiden kartoittamisella yhdessä kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Terapian tavoitteena on vahvistaa ja aktivoida heikentynyttä lihasjänteyttä tai tasapainottaa kohonneen lihasjänteyden aiheuttamia ongelmia.

Pääsääntöisesti neurologiset kuntoutujat ovat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita tai tulevat kuntoutukseen kaupungin, sairaanhoitopiirin tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Meille voi hakeutua kuntoutukseen myös ilman maksusitoumusta, jos tuntee tarvitsevansa apua toimintakykynsä vahvistamiseksi. Teemme myös allasterapiaa.

Bobath -lähestymistapa fysioterapiassa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita kuntoutujan liikkumiseen ja toiminnan osa-alueisiin liittyviä vahvuuksia ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisesta sairaudesta tai vammasta. Lähestymistavalla haetaan ratkaisuja muuttuneen lihasjänteyden tuomiin ongelmiin toimintakyvyssä. Bobath-lähestymistapa korostaa ihmisen yksilöllisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta toimijana omassa elämässään.

Helmipöllössä aikuisneurologisesta fysioterapiasta vastaa aikuisneurologista lisäkoulutusta omaavat fysioterapeutit Eveliina Nummelin p. 044 515 4351, Katja Kaunismäki p. +358 44 530 7979 ja Minna Lehtinen p. +358 40 715 2621.

Takaisin palvelut sivulle