Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on kuntoutujan liikunta- ja toimintakyvyn parantuminen tai ylläpysyminen yksilöllisesti asetetuin tavoittein. Fysioterapia pohjautuu kuntoutujan ja hänen lähi-ihmistensä kanssa tehtyyn terapiasuunnitelmaan, joka laaditaan arvioiden kuntoutujan toimintakykyä ja sen rajoitteita hänen omassa toimintaympäristössään.

Fysioterapia voidaan toteuttaa lääkärin lähetteellä tai ilman. Lääkärin lähetteellä tapahtuvasta terapiasta kuntoutuja on oikeutettu hakemaan Kelasta korvausta osan terapian hintaa. Fysioterapian maksajana voi olla myös Kela, sairaanhoitopiiri tai kaupunki. Tällöin hoitoon tullaan HUS:n tai kaupungin (Vantaa, Helsinki) lähettämänä ja terapia perustuu lähettävän tahon tekemään kuntoutussuunnitelmaan. Myös vakuutusyhtiö voi olla fysioterapian maksajana. Fysioterapiassa fysioterapeutti arvioi myös kuntoutujan apuvälineen tarpeen, ohjaa apuvälineen hankinnassa sekä opastaa sen käytössä. Fysioterapia toteutuu hoitolaitoksessa, asiakkaan kotona tai muussa arkiympäristössä. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös vedessä allasterapiana.

Fysioterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Fysioterapeutti on suorittanut fysioterapeutin ammattitutkinnon, joka on kestoltaan 3,5 vuotta. Tämän lisäksi fysioterapeutti erikoistuu fysioterapian eri osa-alueisiin kouluttautumalla. Fysioterapeutti ylläpitää osaamistaan säännöllisillä lisäkoulutuksilla.

Helmipöllö on erikoistunut lasten ja nuorten fysioterapiaan sekä vauvaterapiaan. Terapia pohjautuu NDT/Bobath -lähestymistapaan.

Helmipöllössä musiikki kuuluu usein terapiaan rauhoittaen tai aktivoiden terapiatilannetta.

Takaisin palvelut sivulle

Scroll Up