Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia on fysioterapian osa-alue, joka edellyttää terapeutin asiantuntemusta sekä erityistä kouluttautumista. Fysioterapeutti toimii lapsen normaalin ja poikkeavan kehityksen asiantuntijana lapsen eri ikä- ja kehitysvaiheissa. Fysioterapeutti tunnistaa vamman tai sairauden aiheuttamat vaikutukset liikkumiseen sekä asento- ja liikemalleihin ja etsii keinoja vaikuttaa niihin.

Terapian tavoitteena on tukea lasta itsenäisenä toimijana omassa arkiympäristössään huolimatta liikunta- ja toimintakykyä rajoittavista tekijöistä. Tarkemmat tavoitteet muotoutuvat lapsen liikunta- ja toimintakyvyn arvioinnin perusteella ja ne kirjataan yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa tehtävään terapiasopimukseen ja suunnitelmaan. Tavoitteiden asettelussa otetaan huomioon myös lapsen lähipiirin kuten päiväkodin tai koulun arvioimat toimintakyvyn haasteet sekä mahdollisessa lääkärin ja moniammatillisen työryhmän koostamassa kuntoutussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

Fysioterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä lapsen lisäksi myös hänen vanhempiensa sekä päiväkodin ja koulun kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään mahdollisen lähettävän tahon fysioterapeutin, apuvälinekeskuksen terapeuttien sekä lapsen muiden terapeuttien kanssa (kuten toiminta- ja puheterapeutit). Yhteistyössä vanhempien ja lähipiirin kanssa pohditaan, miten harjoittelu sisällytetään arjen toimintoihin ja kuntoutus muodostuu osaksi arkea. Näin mahdollistuu tehokas kuntoutuminen. Fysioterapeutti voi perheen niin toivoessa osallistua päiväkodin ja koulun järjestämiin vasu- ja HOJKS -neuvotteluihin, kuntoutussuunnitelman tekoon sekä apuvälineiden hankintaan.

Lasten fysioterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka toteutuu leikin varjolla lapselle mielekkäässä ympäristössä. Helmipöllössä lasten fysioterapia voi toteutua Helmipöllön viihtyisässä ja rauhallisessa mutta virikkeellisessä ympäristössä tai lapsen arkiympäristössä.

Fysioterapia kotikäyntinä

Fysioterapia koulukäyntinä

Fysioterapia päiväkotikäyntinä

Takaisin palvelut sivulle

Scroll Up